Blog

System WMS – poznaj najważniejsze funkcje

July 02, 2021

System zarządzania magazynem (WMS) to podstawa. Dzięki niemu możesz w łatwy sposób zarządzać dostępnym miejscem, towarem oraz operacjami, jakie są wykonywane na magazynie. Daje on Ci również możliwość obsługi sklepów internetowych i kompletowania zamówień. Poznaj wszystkie najważniejsze funkcje WMS.

WMS to oprogramowanie służące do optymalizacji procesów magazynowych. Jego główną funkcją jest kontrola, koordynacja i optymalizacja wszystkich ruchów i procesów w magazynie. Dobra organizacja magazynu to podstawa, dlatego Twój program musi być dostosowany do rodzaju magazynu i profilu klientów, których zazwyczaj obsługujesz. Jednak każdy system magazynowy WMS musi spełniać 4 podstawowe funkcje:

Przyjmowanie towarów na magazyn  

W ramach tej grupy funkcji, należy podkreślić trzy operacje, którymi można zarządzać za pośrednictwem oprogramowania. Są to – przyjęcie towaru, rejestracja danych logistycznych, a także etykietowanie.  

Kontrola towarów przychodzących

Towary można przyjmować na trzy różne sposoby. Pierwszy z nich dotyczy towarów nie spaletyzowanych i konsolidowania ich. Dane dotyczące właściwości i ilości rejestrowane są w systemie. Innym sposobem jest rozładunek kontenerów, z których towar trafia na palety i do magazynu. W takich przypadkach konsolidacja nie jest już konieczna. Wystarczy jedynie potwierdzenie ilości otrzymanych towarów. Trzecim rodzajem jest przyjmowanie towarów pochodzących ze zwrotów. Nawet jeśli ten typ jest podobny do wyżej wymienionych przyjęć, ma pewne szczególne cechy. Podczas przyjęcia towaru można nadać mu specjalny status w systemie, na przykład taki, który wskazuje na konieczność kontroli jakości, rewizji itp. Co więcej, umieszczanie tego typu towarów powinno odbywać się w określonych obszarach w magazynie.  

Gromadzenie danych logistycznych

Drugą operacją wejściową kontrolowaną przez system WMS jest zbieranie danych logistycznych. Gromadzone są różne informacje, takie jak partia, do której należy ładunek, data jego ważności, waga, temperatura, numer seryjny itp. Rejestracja tych danych podczas procesu przyjęcia umożliwia prześledzenie stanu zapasów. Natomiast atrybuty logistyczne, takie jak identyfikacja partii lub numer seryjny, umożliwiają późniejsze sprawdzenie, które towary zostały dokładnie dostarczone do każdego klienta.  

Etykietowanie towarów

Trzecią funkcją wejściową kontrolowaną przez WMS jest etykietowanie towarów. Oprogramowanie powinno być w stanie tworzyć etykiety z kodami kreskowymi dla wszystkich przechowywanych towarów. Odczyt tych kodów umożliwia precyzyjną weryfikację wszystkich operacji, które są wykonywane w magazynie. Pozwala to uniknąć ewentualnych błędów i pomyłek podczas obsługi towarów, a wszelkie procesy magazynowe powinny przebiegać sprawnie.

Dokumentacja, prowadzona w systemie WMS, umożliwia tworzenie raportów, które pokazują odchylenia między planowanym towarem a tym faktycznie otrzymanym. Taki raport jest przekazywany bezpośrednio poprzez interfejs do systemu klienta. W ten sposób system może obsługiwać procesy administracyjne u dostawców.  

Zarządzanie dostępną przestrzenią

System magazynowy WMS ułatwia zarządzanie przestrzenią w magazynie. Należy tu wyróżnić trzy procesy: zarządzanie pozycją w oparciu o reguły i półki, cross-docking oraz uzupełnianie i konsolidację. 

Zarządzanie pozycją w oparciu o regały i półki

Każdy magazyn wysokiego składowania wyposażony jest w regały i półki, na których umieszcza się towar. WMS umożliwia wybór odpowiedniego stanowiska w magazynie dla konkretnego produktu. W tym celu oprogramowanie uwzględnia takie parametry jak rotacja towaru (A, B lub C), rodzaj opakowania użytego do konsolidacji towaru, obsługiwane typy produktów, niebezpieczeństwo lub niezgodność różnych produktów, waga, wysokość itp. 

Cross-docking

Z kolei cross-docking oszczędza ruchy ładunków. Gdy towary przyjmowane są do magazynu, mogą zostać umieszczone  bezpośrednio przy rampie lub w obszarze przygotowania zamówień. Po przygotowaniu wymaganych produktów, pozostałe towary trafiają na właściwe miejsce, dzięki czemu organizacja magazynu jest maksymalnie usprawniona.

Zarządzanie stanami magazynowymi i konsolidacją

Trzecią funkcją rozmieszczania jest zarządzanie stanami magazynowymi i konsolidacją. Ma ona również na celu oszczędność ruchu towarów na magazynie i – podobnie jak cross-docking – jest używana przed ostatecznym umieszczeniem towaru na półkach. Ta funkcja najczęściej jest realizowana w centrach, w których ustawiono stanowiska kompletacyjne. Jeśli pozostało w nich tylko kilka produktów, należy je od razu uzupełnić towarami, które właśnie zostały dostarczone, aby zapasy były wystarczające do realizacji zamówień.

Kontrola zapasów

Podczas zarządzania składowanymi towarami, oprogramowanie musi być w stanie dostarczyć kompletnych i przydatnych informacji o zapasach. W tym celu wykorzystywane są różne funkcje.

– Wizualizacja mapy magazynu: dzięki tej, prawdopodobnie najbardziej intuicyjnej funkcji kontroli stanów magazynowych, generowana jest graficzna mapa rozmieszczenia towarów. Tutaj wyszczególnione są wszystkie pozycje kontenerów i same towary, a także ich skład.

– Zarządzanie powierzchnią: WMS pozwala na wyszukanie i edycję informacji o położeniu towarów oraz powierzchni magazynowej jaką zajmują 

– Status zapasów: aby mieć dostęp i możliwość edycji danych w odniesieniu do kwarantann, przerw, blokad, rezerwacji itp., zarządzanie stanem zapasów musi odbywać się za pomocą oprogramowania.

System magazynowy WMS może również wykonywać samodzielne operacje, które pomagają w zarządzaniu zapasami. Jedną z nich jest obliczenie rotacji towarów. W zależności od ruchów, które są wykonywane w danym okresie, system może określić i poinformować, jaka rotacja byłaby idealna i porównać to z rotacją przypisaną do tego towaru. 

Ostatnią niezbędną funkcją związaną z zarządzanie towarem na magazynie jest inwentaryzacja. Te programowalne zadania można wykorzystać do stworzenia globalnego spisu całego magazynu, jak również określonego inwentarza towaru, lokalizacji lub określonej strefy. W przypadku stwierdzenia odchyleń stanu magazynowego, automatycznie informowany jest o tym system klienta.  

Wydawanie towarów

Oprócz zarządzania przychodzącymi towarami i ich rozmieszczeniem, system WMS dba również o kontrolę wychodzącą towarów. Główne funkcje tej fazy magazynowania to: 

Przygotowanie towaru

Jedną z najważniejszych funkcji do wykonania w tej fazie magazynowania jest obsługa towaru do wysyłki. Czynność ta obejmuje między innymi grupowanie zleceń i ich podział. Daje to kontrolę nad tym jak, i przez kogo, realizowane są zamówienia: alokacja doków załadunkowych, personel magazynu odpowiedzialny za przygotowanie, sposób grupowania zamówień oraz przedział czasowy w jakim to się dzieje.

Procesy kompletacji

W ramach przygotowania towaru system może zarządzać operacjami, takimi jak proces kompletacji, które wykonywane są na bardzo szczegółowym poziomie. Oprogramowanie definiuje i kontroluje trasy pokonane przez personel przydzielony do tego zadania oraz sposób pakowania towaru. Jedną z najważniejszych zalet zarządzania kompletacją zamówień przez system WMS jest to, że jest on w stanie zoptymalizować procesy magazynowe tak, aby można je było przeprowadzić w jak najkrótszym czasie i przy jak najmniejszej liczbie ruchów. Jednocześnie brane są pod uwagę specyficzne parametry zamówienia wysyłanego przez klienta. 

Etykietowanie w procesie wysyłki

Kolejnym elementem przygotowania towaru jest oznakowanie w procesie wysyłki, które służy do identyfikacji paczek w zamówieniu. Przeprowadzane są tutaj te same procesy, co w przypadku etykietowania towarów przychodzących. 

Dokumentacja procesów wysyłkowych

Wydawany towar jest dokumentowany. Oprócz tego, system generuje list przewozowy, niezbędne dokumenty dla firmy spedycyjnej i raporty, które ujawniają możliwe odchylenia. 

Załadunek towaru do wysyłki

Oprogramowanie WMS zarządza również załadunkiem towarów. Dzięki tej funkcji kontrolowana jest jakość przesyłki, co pozwala uniknąć błędów.Ogólnie rzecz biorąc, system magazynowy WMS jest to narzędzie, które usprawnia, przyspiesza i optymalizuje procesy magazynowe, gdyż może zarządzać operacjami od początku do samego końca. Odbywa się to za pośrednictwem interfejsu, w którym zebrane są wszystkie najważniejsze dane dotyczące stanów magazynowych, rodzajów składowanych towarów oraz planowanych przyjęć i wydań. Co więcej, WMS pozwala zarządzać dostępną przestrzenią i ułożeniem towaru. Ma to szczególne znaczenie w przypadku magazynów wysokiego składowania, gdzie towar musi być dobrze rozplanowany na półkach i regałach.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.