Blog

Magazyny do przechowywania towarów niebezpiecznych

April 28, 2022

Ze względu na szkodliwość substancji, towary niebezpieczne nie mogą być przewożone w transporcie komercyjnym. Tym samym nie można ich przechowywać w standardowym magazynie. Obiekt musi być dostosowany do rodzaju substancji i spełniać szereg norm, aby zminimalizować ryzyko wybuchu czy pożaru. 

Magazyny coraz częściej świadczą niszowe usługi, a jedną z nich jest możliwość przechowywania towarów ADR. Przeczytaj artykuł aby dowiedzieć się czym są ładunki ADR, jak należy je składować, a także gdzie znaleźć najlepszy magazyn do przechowywania towarów niebezpiecznych

Czym są towary ADR?

Za towary niebezpieczne uznaje się wszystkie te, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko i stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Brak zachowania środków szczególnej ostrożności podczas magazynowania, transportu czy obsługi danego towaru, może skutkować wybuchem, pożarem czy rozlaniem substancji. 

Regulacje dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych zawarte są w Konwencji ADR, międzynarodowym systemie prawnym. Przepisy te określają jakie substancje uznaje się za niebezpieczne. Do towarów ADR zalicza się między innymi materiały wybuchowe, samozapalne czy promieniotwórcze.

W konwencji ADR znajdują się szczegółowe charakterystyki substancji niebezpiecznych, co pozwala podzielić je na klasy i w ten sposób oznaczać. Taka identyfikacja umożliwia jasne określenie, jak transportować dany ładunek, a przede wszystkim jakie postępowanie wdrożyć w przypadku awarii.

Magazynowanie towarów niebezpiecznych

W Europie nie istnieją ujednolicone przepisy dotyczące magazynowania ładunków niebezpiecznych, dlatego stosuje się przepisy krajowe i unijne. W przeciwieństwie do zasad transportu, magazynowanie towarów niebezpiecznych nie jest uregulowane w konwencji ADR.

Wiedząc jakie towary chcemy magazynować, musimy poznać zasady ich przechowywania – odpowiednie przygotowanie pomieszczeń, wybór właściwych opakowań, a także środków transportu.

Przy budowie magazynu do przechowywania tego typu towarów bierze się pod uwagę normy i przepisy prawa budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej. Uregulowane są w nich m.in. kwestie dotyczące odległości między budynkami i drogami, a także wyposażenie wewnątrz obiektu. 

Przechowywanie towaru

Towary ADR magazynuje się w szczelnych, oznakowanych i przeznaczonych do przechowywania tego typu materiałów opakowaniach. Substancje sypkie lub o dużej masie muszą być ułożone w taki sposób, aby nie uległy zawaleniu. Należy stosować się do zasad ilości składowanych materiałów, a także wziąć pod uwagę, że na żadnym etapie, materiały niebezpieczne nie powinny mieć styczności z substancjami które mogą negatywnie na nie oddziaływać, stwarzając dodatkowe zagrożenie.

Przygotowanie pomieszczeń

Przygotowując pomieszczenia, należy zwrócić uwagę na zachowanie właściwej temperatury i nasłonecznienia, odpowiednio do danego rodzaju materiału. Jeśli dana klasa towaru tego wymaga, należy zainstalować dodatkową wentylację – którą można uruchomić zdalnie, w razie ewentualnej awarii. Dobrze jest także wyposażyć pomieszczenie w czujniki sygnalizujące pożar czy wydobywanie się innych substancji, a także w zraszacze czy drzwi przeciwpożarowe. Towary powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby było do nich dojście umożliwiające kontrolę. W przypadku magazynowania ciekłych materiałów, należy uwzględnić systemy hamujące rozlewanie i rozprzestrzenianie się substancji w razie wycieku, takie jak studzienki i rynny. Niektóre towary ADR wymagają zastosowania odpowiedniej posadzki, odpornej na wodę czy inne niebezpieczne substancje. 

Przeszkolenie pracowników

W przypadku towarów ADR, kluczowe jest bezpieczeństwo – ważne jest nie tylko samo przygotowanie budynku i odpowiedniej infrastruktury na zewnątrz, ale także organizacja pracy. Kluczowe jest zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa pracowników, z zachowaniem wysokiej wydajności działania magazynu. Pracownicy powinni dobrze znać przepisy BHP, a także wiedzieć jak postępować w czasie awarii.

Wybierając magazyn do przechowywania towarów ADR, należy upewnić się, że obiekt spełnia wszelkie normy i jest przystosowany do magazynowania materiałów z danej klasy. 

Gdzie szukać magazynu do przechowywania towarów niebezpiecznych?

Mimo wielu rygorystycznych zasad, w Polsce i w Europie można znaleźć magazyny przeznaczone do przechowywania towarów niebezpiecznych. Ich dostępność jest zdecydowanie mniejsza niż obiektów do magazynowania innych towarów, dlatego warto skorzystać z platformy Wareh.com, umożliwiającej wynajem powierzchni magazynowych zgodnie z preferencjami klienta.

Wareh.com posiada ogromną bazę hal i magazynów, także tych z usługami lub specjalistycznych – służących m.in. do przechowywania towarów niebezpiecznych. Nasi doradcy pomogą znaleźć Ci magazyn, najlepiej dopasowany do potrzeb Twojego biznesu uwzględniając specyfikę towaru, czas przechowywania i lokalizację.

Chcesz wynająć magazyn ADR? Zgłoś się do wareh.com – znajdziemy magazyn, którego szukasz. 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.