Blog

Powrót

Magazynowanie towarów przewożonych koleją

May 28, 2021

Transport kolejowy, zaraz obok morskiego, stanowi najbardziej ekologiczną gałąź transportu. Jednak ostatnie kilkadziesiąt lat to znaczny spadek udziału kolei w transporcie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest słabo przystosowana infrastruktura. 

Z uwagi na zdominowanie rynku przez transport drogowy, nowe miejsca produkcji, magazynowania i dystrybucji powstają poprzez dostosowanie ich lokalizacji do infrastruktury drogowej. Dlatego też jednym z podstawowych warunków rozwoju towarowych przewozów kolejowych oraz zwiększenia jego udziału w rynku transportowym jest rozbudowa odpowiedniej infrastruktury. Powstawanie przystosowanych do transportu kolejowego centrów logistycznych, terminali typu railport, terminali konwencjonalnych i kontenerowych oraz magazynów, wyposażonych w bocznice kolejowe, może pozytywnie wpłynąć na rozwój tej gałęzi transportu.

Więc czym jest bocznica kolejowa i czy warto ją mieć w swoim magazynie?

Dzięki bocznicy kolejowej możemy rozładować i załadować wagony bezpośrednio z przestrzeni magazynowej. Infrastruktura bocznicowa pełni bardzo ważną funkcję szczególnie przy przewozach masowych. Jest to droga kolejowa łącząca, bezpośrednio lub pośrednio, magazyn czy inny punkt załadunku lub rozładunku towaru, z linią kolejową, i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej. 

Bocznice kolejowe można podzielić na: 

  • bocznice stacyjne odgałęziające się od torów stacyjnych, 
  • bocznice szlakowe, które rozgałęziają się torem dojazdowym od jednego lub dwóch torów szlakowych danej linii.

Mimo że proces rozładunku i załadunku towarów na wagony kolejowe jest bardziej problematyczny w organizacji niż załadunek naczep, to jednak koleją można jednorazowo przewieźć duży wolumen lub towary o dużych gabarytach. Dla naszego magazynu, posiadanie bocznicy kolejowej, może oznaczać zdobycie klientów, którzy korzystają z transportu kolejowego i transportują np. towar Chin. Jednak do obsługi takich rozładunków i załadunków należy się przygotować.

Jak załadować towar do kontenerów kolejowych?

Przedstawiamy dwa najbardziej popularne sposoby załadunku towarów: Załadunek z poziomy rampy 

Załadunek z poziomu rampy 

Do bezpośredniego załadunku z magazynu wykorzystuje się najczęściej rampę załadunkową, przez którą towar transportowany jest wózkami widłowymi do kontenerów znajdujących się na wagonach kolejowych. Platformy kolejowe są tarowane na wadze kolejowej przy wjeździe na bocznicę, a następnie podstawiane na rampę. Magazynowy spisuje ich dopuszczalną ładowność, a następnie wydaje operatorom wózków widłowych dyspozycję załadunku określonych towarów do kontenerów. Dzięki zastosowaniu takiego systemu nie jest konieczne ściąganie kontenerów z wagonów na plac składowy, jednak na czas załadunku tory bocznicy są zablokowane.  Aby przyśpieszyć proces, załadunek wagonów odbywa się z obu stron wagonu – z poziomu rampy oraz z drugiej strony wagonu tj. z poziomu gruntu za pomocą wózków widłowych. Rampy kolejowe znajdujące się przy magazynach bardzo często stanowią wąskie gardło systemu logistyki i transportu.

Z wykorzystaniem terminala kontenerowego

System załadunku wykorzystujący terminal kontenerowy, dzięki któremu zmniejsza się ilość podstawień lokomotywy, generującej największe koszty, pod magazyn. To rozwiązanie zakłada rozładunek kontenerów z wagonów za pomocą suwnicy kolejowej na plac magazynowy, następnie załadowanie ich towarem i powrotny przewóz kontenera na miejsce składowania za pomocą suwnicy lub wózka kontenerowego wysięgnikowego. Ten rodzaj załadunku sprawia, że lokomotywa nie zostawia wahadła na torowisku, ale jest obecna cały czas podczas procesu rozładunku i załadunku kontenerów.

Jak znaleźć magazyn z bocznicą kolejową?

Rozmieszczenie bocznic w naszym kraju jest nieregularne, a ich największe skupiska występują w miejscach, gdzie w okresie powojennym rozwijał się przemysł ciężki, kopalnie, zakłady chemiczne i petrochemiczne oraz w rejonie, gdzie generowane były duże potoki ładunków takie jak porty morskie i przemysł stoczniowy. Na rynku dostępne są także nowe hale na wynajem, zaopatrzone w bocznicę kolejową, którą możemy wynająć. Jeżeli natomiast transportujemy towar koleją, to istnieje wiele funkcjonujących magazynów z bocznica kolejową, które mogą za nas zająć się procesem rozładunku i załadunku. 

>>> Zajrzyj na wareh.com i wyszukaj za darmo magazynów obsługujących transporty kolejowe.

POPULARNE ARTYKUŁY
;

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.